Terapi Stockholm

Legitimerad psykoterapeut

073 - 969 97 91

VIA Psykoterapi i Stockholm

Mitt namn är Anna Rönnerfalk och jag arbetar som legitimerad psykoterapeut.

Det finns många skäl till att människor behöver prata med någon och söker terapi. Nedstämdhet och ångest är vanliga orsaker, men även händelser och problem i livet som det känns svårt att hantera själv. En del människor har upplevelser från tidigare i livet som behöver bearbetas, andra står inför svåra vägval i livet. Vissa av oss bär på trauman. De flesta hamnar någon gång i livet i en situation där det kan vara bra att söka hjälp för en kortare eller längre terapi.

Jag är legitimerad psykoterapeut, med en grundutbildning som legitimerad sjuksköterska. Jag har arbetat i sjukvården i hela mitt yrkesverksamma liv, bl.a. inom somatisk akutsjukvård, flyktinghälsovård och 20 år inom psykiatrin. Numera arbetar jag 3 dagar i veckan som privatpraktiserande psykoterapeut och 2 dagar som psykoterapeut på vårdcentral.

Jag gick psykoterapeututbildningen på S:t Lukas utbildningsinstitut vid Ersta Sköndal högskola och har vidareutbildat mig i korttidsterapi och klinisk hypnos med inriktning på psykisk traumatisering.

Jag är medlem i RPC, Riksföreningen Psykoterapicentrum, och SFKH, Svenska föreningen för klinisk hypnos. 2012-2016 var jag medlem i PsykoterapiStiftelsens styrelse och var då med och arrangerade PsykoterapiMässan 2012, 2014 och 2016. För närvarande är jag engagerad som volontär i Läkare i världen.