Hur går det till?

2019-08 Bild hemsidan 2-1

Jag tar emot vuxna och unga vuxna för individuell terapi.

Inför en psykoterapi brukar man träffas två till tre gånger för att undersöka hur problemet ser ut och hur svårigheterna gestaltar sig, men också för att lära känna varandra. Därefter kommer man tillsammans överens om vad terapin ska handla om och vad målet ska vara. Det är viktigt att det känns bra för båda parter.

En terapisession är 45 min lång. Det vanligaste är att ses 1 gång per vecka, men även oftare och mer sällan kan vara aktuellt i det enskilda fallet.

En psykoterapi kan vara olika lång. Jag arbetar både med korttidsterapier och längre terapier.