Psykoterapi

Fram till april 2018 265Det finns olika psykoterapeutiska inriktningar och jag arbetar med en psykodynamisk och relationell inriktning.

Den bygger på teorin att tidigare erfarenheter i livet påverkar hur man förstår och hanterar sin tillvaro och sina relationer idag. I psykoterapin arbetar man med känslor och tankar, men också med det omedvetnas betydelse i människans livshistoria. Målet är att få ökad förståelse och kunskap om sig själv för att bättre kunna hantera och påverka sitt liv och sina relationer.

Legitimationen som psykoterapeut betyder att man står under socialstyrelsens kontroll och lyder under hälso- och sjukvårdslagen.

För mer information – besök angivna länkar.