Hypnos i Stockholm

Hypnos används inom psykoterapi för att fördjupa individens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Hypnos är ett mer avslappnat tillstånd med ökad öppenhet, kreativitet och fokus; ett tillstånd som också kallas ”trans”. Transen underlättar arbetet i att förstå mer om djupliggande orsaker till de problem och svårigheter som individen lider av, och är samtidigt till hjälp i läkandet, förändringsarbetet och upplösandet av inre konflikter.

Hypnos används också för att minska stress och öka förmågan till vila och återhämtning.

Användandet av hypnos i terapin beror på och anpassas alltid efter vars och ens behov.

Läs mer på www.hypnosforeningen.se

Via Psykoterapi/Hypnos i Stockholm